TRAININGS ON THE THEME “WOODEN CULTURAL HERITAGE RESTORATION” FOR TRADITIONAL HANDICRAFT MASTERS OR SEEKING TO BECOME ONES

Trainings on the theme of Wooden Cultural Heritage Restoration for traditional handicraft masters or seeking to become ones  were held on 2015 09 30 to 10 01 at Neringa. These trainings are the part of the project "Restoration of  wooden cultural heritage building at Neringa" (no. EEA-LT06-KM-01-K-01-028), as implemented by the European Economic Area Financial Mechanism of cultural and natural heritage conservation and revitalization program.

Part of the trainings for traditional handicraft masters or seeking to become ones  was led by representatives of a project partner from Iceland - Simbahöllin ehf., other part of the trainings was led by known Lithuanian experts (cultural heritage expert, ICOMOS member K. Demereckas and shipbuilder, weathervane artist and restorer V. Bliūdžius ).

Skaityti daugiau...

MOKYMAI TRADICINIŲ AMATŲ MEISTRAMS AR JAIS SIEKIANTIEMS TAPTI ASMENIMS TEMA „MEDINIO NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO RESTAURACIJA“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 09 30 – 10 01 Neringoje įvyko mokymai tradicinių amatų meistrams ar jais siekiantiems tapti asmenims tema „Medinio nekilnojamojo kultūros paveldo restauracija“. Įvykę mokymai yra dalis projekto „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“ (Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-028), įgyvendinamo pagal Europos ekonominės erdvės  finansinio mechanizmo „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programą.

Dalį mokymų tradicinių amatų meistrams ar jais siekiantiems tapti asmenims vedė projekto partnerio iš Islandijos - „Simbahöllin ehf.” – atstovai, kitą dalį – žinomi Lietuvos ekspertai (kultūros paveldo ekspertas, ICOMOS narys K. Demereckas ir laivadirbys, vėtrungių meistras bei restauratorius V. Bliūdžius).

Projekto partnerio iš Islandijos („Simbahöllin ehf.”) atstovai Wouter Van Hoeymissen ir Janne Kristensen  mokymų dalyviams papasakojo apie medžiagų restauracijai parinkimą, įrankių panaudojimą, pagrindinių darbų atlikimo technologijas, taip pat pristatė savo patirtį: kaip bendradarbiaujant su Islandijos kultūros paveldo departamentu buvo restauruotas daugiau nei 100 metų senumo susidėvėjęs medinis statinys, priskiriamas Islandijos kultūros paveldui (vietoje buvusios senos daržovių parduotuvės šiame pastate buvo įrengta kavinė).
Kiti du partnerio atstovai (Haukur Sigurdsson ir Vaida Bražiūnaitė) pristatė praktinius sprendinius, įgyvendintus kituose kultūros paveldo objektuose Islandijoje.

Žinomas kultūros paveldo ekspertas, ICOMOS narys K. Demereckas mokymų dalyviams pristatė medžiagą apie medinio kultūros paveldo restauracijos procesus, taip pat kartu su V. Bliūdžiumi suorganizavo praktinius užsiėmimus rekonstruojamame kultūros paveldo pastate (praktinių užsiėmimų temos apėmė medžiagų restauracijai parinkimo, įrankių panaudojimo galimybes, taip pat pagrindinių restauravimo darbų atlikimo technologijas bei apskaičiavimų metodikas ir brėžinių skaitymą).

Be projekto partnerio atstovų ir Lietuvos ekspertų pristatytos praktinės bei teorinės medžiagos, mokymų dalyviams buvo suorganizuota ekskursija į Žvejo etnografinę sodybą, taip sudarant sąlygas tiek mokymų dalyviams, tiek ir organizatoriams (ypač projekto partnerio atstovams) palyginti ir įvertinti praktinius sprendinius, skirtus kultūros paveldo objektų apsaugai, jau įgyvendintus Lietuvoje ir Islandijoje.

Projekto partnerio atstovai prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ne tik organizuojant ir vedant mokymus, bet taip pat ir pasidalinant su projektą įgyvendinančia UAB ”Karmeda” turima patirtimi ir žiniomis, kaip  kultūros paveldo statinį tinkamai pritaikyti pastato visuomeninių poreikių tenkinimui (bendruomenės veikloms, ekspozicijų įrengimui bei edukacinių veiklų vykdymui, siekiant ne tik paįvairinti vietos bendruomenės gyvenimą, bet ir pritraukti kaip įmanoma daugiau lankytojų į restauruotą kultūros paveldo objektą).

Tikimasi, jog įvykę mokymai paskatins tarpinstitucinį bendradarbiavimą, pakels susidomėjimą regione vykdomomis veiklomis, o vietovės patrauklumas išaugs. Jau įgyvendintomis projekto veiklomis siekiama atkreipti ir kultūros paveldo objektų savininkų bei valdytojų dėmesį į atsakomybę už jiems priklausančius kultūros paveldo objektus (pastatus ar pastatų kompleksus). 

Daugiau apie finansinį mechanizmą:
www.norwaygrants.lt;
www.eeagrants.lt;
www.eeagrants.com.
Kontaktai:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+370 52129909

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir pasirašytą sutartį

Įvykdytas apgyvendinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2 ir 104 punktais. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  UAB „Nidos banga“, su kuriuo sudaryta sutartis žodžiu. Sutarties vertė - 250,00 €.

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir pasirašytą sutartį

Įvykdytas mokymų organizavimo paslaugų įsigijimo pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB „Profesio“, su kuriuo 2015 09 22 sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Sutarties vertė - 5 897,00 € ( 7 135,37 € su PVM ).

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas mokymų organizavimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

Skelbimas apie pirkimą

Įvykdytas apgyvendinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2 ir 104 punktais. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  UAB „Estravel Vilnius“, su kuriuo 2015 09 07 sudaryta sutartis žodžiu. Sutarties vertė - 806,00 €.

SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ

Įvykdytas lėktuvo bilietų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2 ir 104 punktais. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  UAB „Baltijos kelionių agentūra“, su kuria 2015 08 20 pasirašyta 3 322 € vertės sutartis.

RESTORATION OF WOODEN CULTURAL HERITAGE BUILDING AT NERINGA INITIATED

Nemage

Project implementation place: Preila str. 85, Neringa

Project beginning: 2014.07.16

Project duration: 22 months

Project partners: „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norway), „Simbahöllin ehf.” (Iceland)

Construction works of worn wooden cultural heritage restoration started on 30th of April, 2015.

Condition of the wooden cultural heritage building was very poor until the start of construction works: foundation was fractured and wet, walls were cracking, the condition of roof and entablement construction was bad, roof and other items were replaced with non-genuine.

NewImage

Construction works are being implemented according to project. Estimated completion date of restoration work is May of 2016. Project implementation is valuable not only because of preservation of the uniue cultural heritage, but also of increasing public awareness as well as developing local community. Project partners „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norway), „Simbahöllin ehf.” (Iceland) will contribute their human resources to sharetheir expertiseand thereforewill contribute to theobjectives of this project.

NewPicture

More about financial mechanism:

www.norwaygrants.lt;

www.eeagrants.lt;

www.eeagrants.com.

Contact:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

+370 52129909

PRADĖTI MEDINIO KULTŪROS PAVELDO PASTATO NERINGOJE RESTAURACIJOS DARBAI

Nemage

Projekto įgyvendinimo vieta: Preilos g. 85, Neringos m.

Projekto pradžia: 2014.07.16

Projekto trukmė: 22 mėn.

Projekto partneriai: įmonės „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norvegija), įmonė „Simbahöllin ehf.” (Islandija)

Statybos darbai restauruojamame mediniame kultūros paveldo statinyje pradėti 2015 04 30. Pastato būklė iki darbų buvo labai bloga: pamatų tinkas vietomis įtrūkęs, kai kur pamatai apipeliję ir drėgni, sienos lentos sueižėjusios, perdangos ir stogo medinių konstrukcijų būklė bloga, stogo danga ir kai kurie kiti elementai pakeisti į kitus, neautentiškus.

 NewImage

Šiuo metu intensyviai vykdomi statybos darbai pagal parengtą projektą. Numatoma statybos darbus baigti ir statinį rekonstruoti iki 2016 m. gegužės. Projekto įgyvendinimu siekiama ne tik restauruoti unikalų statinį, tačiau ir prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo bei jo reikšmės didinimo, gerinant visuomenės požiūrį ir ugdant vietinę bendruomenę. Prie šių projekto tikslų įgyvendinimo prisidės ir projekto partneriai -įmonės „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norvegija), įmonė „Simbahöllin ehf.” (Islandija), kurios skirs žmogiškuosius išteklius ir pasidalins įgyta patirtimi.

 

NewPicture

Daugiau apie finansinį mechanizmą:

www.norwaygrants.lt;

www.eeagrants.lt;

www.eeagrants.com.

Kontaktai:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

+370 52129909

Skelbimas apie sudarytą sutartį


2015 05 08 pasirašyta sutartis (polisas) su „BTA Insurance Company“ SE, veikiančia per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl statybos ir montavimo rizikų draudimo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 1558,00 Eur.

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją

Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje žodžiu dėl statybos ir montavimo rizikų draudimo paslaugų įsigijimo laimėtoju nustatytas tiekėjas -  „BTA Insurance Company“ SE, veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė – 1558,00 Eur.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

2015 04 29

Pradedamas statybos ir montavimo rizikų draudimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos žodžiu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

Skelbimas apie sudarytą sutartį

UAB “Karmeda”

(įm. kodas 124566851) įgyvendinant projektą „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis

2015 04 20 sudarė sutartį dėl poilsio pastato Preilos g. 85, Neringa, kapitalinio remonto darbų su darbo projekto parengimu

(darbų BVPŽ kodas 45200000-9, paslaugų kategorija 12)

su UAB „Anrestas“, sutarties kaina– 610503,73 Eur (738709,51Eur su PVM). Sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovą – darbo projekto parengimas.

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją

UAB “Karmeda”

(įm. kodas 124566851) įgyvendinant projektą „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis

įvykdė supaprastintą atvirą konkursą

poilsio pastato Preilos g. 85, Neringa, kapitalinio remonto darbams su darbo projekto parengimu įsigyti

(darbų BVPŽ kodas 45200000-9, paslaugų kategorija 12). Gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Konkurso laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB „Anrestas“. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su konkurso laimėtojupasibaigus atidėjimo terminui (15 dienų nuo šio skelbimo ir pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo dienos). Preliminari planuojama sutarties sudarymo data 2015-03-30, numatoma sutarties vertė – 610503,73 Eur (738709,51Eur su PVM). Sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovą – darbo projekto parengimas.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

UAB “Karmeda”

(įm. kodas 124566851) įgyvendinant projektą „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis

skelbia supaprastintą atvirą konkursą

poilsio pastato Preilos g. 85, Neringa, kapitalinio remonto darbams su darbo projekto parengimu įsigyti

(darbų BVPŽ kodas 45200000-9, paslaugų kategorija 12).

Pastatas yra kultūros vertybė.

Numatoma sutarties trukmė – iki 2016 04 30. Kapitaliai remontuojamo pastato bendras plotas – 356 m2, tūris – 1105 m3. Pagrindiniai darbai:

  1. Rąstinių-karkasinių sienų restauravimas naudojant unikalias senovines technologijas – apie 340 m²
  2. Molio čerpių stogo restauravimas – apie 418 m²
  3. Lauko durų ir langų pagaminimas pagal esamus ir sumontavimas – apie 68 m²
  4. Medinės perdangos restauravimas – apie 155 m²
  5. Sienų šiltinimas – apie 330 m²
  6. Medinių pastato puošybos elementų restauravimas – 1 kompl.
  7. Apdailos darbai – 1 kompl.
  8. Specialieji statybos darbai (šildymas, elektra, vandentiekis – nuotekos, silpnos srovės) – 1 kompl.

Darbų atlikimo procesas bus filmuojamas ir fotografuojamas.

Apmokėjimo sąlygos: atliktų darbų apmokėjimas numatomas kas 3 mėn., per 60 dienų nuo atliktų darbų aktų pasirašymo.

Dėl papildomos informacijos, pirkimo dokumentų, pasiūlymų pateikimo kreiptis: Raminta Butrimavičienė, tel.: 8 5 2129909, el.p.: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., Naugarduko g. 3, Vilnius LT-03231, www.karmeda.eu.

Pirkimo dokumentai pateikiami iki 2015 02 26 16:00. Pasiūlymai pateikiami iki 2015 02 27 08:00. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra vyks2015 02 27 08:00 adresu Naugarduko g. 3, Vilnius.

RESTORATION OF WOODEN CULTURAL HERITAGE BUILDING AT NERINGA

RESTORATION OF  WOODEN CULTURAL HERITAGE BUILDING AT NERINGA

 
Project implementation place: Preila str. 85, Neringa
Project beginning: 2014.07.16
Project duration: 22 months
Project partners: „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norway), „Simbahöllin ehf.” (Iceland)
Total project value: 2.520.095,00 LT (729869,96 EUR).

Skaityti daugiau...

MEDINIO KULTŪROS PAVELDO PASTATO NERINGOJE RESTAURACIJA

MEDINIO KULTŪROS PAVELDO PASTATO NERINGOJE RESTAURACIJA

 

Projekto įgyvendinimo vieta: Preilos g. 85, Neringos m .
Projekto pradžia: 2014.07.16
Projekto trukmė: 22 mėn.
Projekto partneriai: įmonės „Tailormade Interior AS“, „Arkitektkontoret Amundsen AS“ (Norvegija), įmonė „Simbahöllin ehf.” (Islandija)
Bendra projekto vertė: 2.520.095,00 LT (729869,96 EUR).

Skaityti daugiau...

Skelbimas apie sudarytą sutartį

2014 12 11 pasirašyta sutartis su UAB „A. Imbraso studija“ dėl statybos techninės priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 48 000.00 Lt (58 080.00 Lt su PVM).

Skelbimas apie sudarytą sutartį

2014 12 11 pasirašyta sutartis su L. Bartkienės projektavimo firma dėl statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 39 500,00 Lt (47 795,00 Lt su PVM).

Skelbimas apie sudarytą sutartį

2014 12 11 pasirašyta sutartis su UAB „Profesio“ dėl mokymų organizavimo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 44 000,00 Lt (53 240,00 Lt su PVM).