Skelbimas apie nustatytą laimėtoją

Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje žodžiu dėl statybos ir montavimo rizikų draudimo paslaugų įsigijimo laimėtoju nustatytas tiekėjas -  „BTA Insurance Company“ SE, veikianti per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė – 1558,00 Eur.