Skelbimas apie nustatytą laimėtoją

UAB “Karmeda”

(įm. kodas 124566851) įgyvendinant projektą „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“, finansuojamą EEE finansinio mechanizmo lėšomis

įvykdė supaprastintą atvirą konkursą

poilsio pastato Preilos g. 85, Neringa, kapitalinio remonto darbams su darbo projekto parengimu įsigyti

(darbų BVPŽ kodas 45200000-9, paslaugų kategorija 12). Gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Konkurso laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB „Anrestas“. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su konkurso laimėtojupasibaigus atidėjimo terminui (15 dienų nuo šio skelbimo ir pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo dienos). Preliminari planuojama sutarties sudarymo data 2015-03-30, numatoma sutarties vertė – 610503,73 Eur (738709,51Eur su PVM). Sutartinių įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovą – darbo projekto parengimas.