Kviečiame į renginius Labrenzo viloje š.m. rugpjūčio 27-28 dienomis

Akimirkos iš seminaro "Krikštai: jų raida ir statymo tradicijos"

 

 

 

Akimirkos iš vakaro "Ei, kieno kieno žalias kiemelis"

Fotografijų paroda "Vandens žemėje: pasakiškos pelkių paslaptys"

 

Kviečiame į nuostabią Renatos Kilinskaitės fotografijų parodą "Vandens žemėje: Pasakiškos pelkių paslaptys", kuri vyksta Labrenzo viloje, Preilos g. 85, Neringa iki liepos 31 d.

 

 

Mokymai "Krikštų bei puošybos elementų gamyba"

Š.m. liepos mėn 07d. Labrenzo viloje vyko mokymai tradicinių amatų meistrams arba šio amato norintiems išmokti asmenims. Mokymų tema - "Krikštų bei puošybos elementų gamyba". Dalinamės akimirkomis iš renginio.

Akimirkos iš vakaro "Pats pušį kirtau, pats laivą dariau..."

 

Mokymai

Š.m. birželio mėn 15d. Labrenzo viloje vyko mokymai tradicinių amatų meistrams arba šio amato norintiems išmokti asmenims. Mokymų tema - tradicinė Kuršių Nerijos architektūra: unikalūs medinių namų statybos būdai Kuršių Nerijoje, autentiški kultūriniai elementai Kuršių Nerijos architektūroje (žirgeliai, lėkiai, krikštai ir t.t.). Dalinamės akimirkomis iš renginio.

Neringos įkūrimo 57-ųjų metų šventė

 Kviečiame dalyvauti Neringos įkūrimo minėjimo šventiniuose renginiuose, kuriuose dalyvaujam ir mes!

Lapkričio 16-17 dienomis vyks "Medinės vilos" Preiloje ekspozicijos pristatymas.

 

 

Neringos mero interviu

Džiaugiamės ir dalinamės Neringos mero geru žodžiu apie mūsų restauruotą mediną vilą Preiloje

Akimirkos iš vakaro su ansambliu "Giedružė"

Fotografijų paroda "Nidden-ilgesio kraštovaizdis"

Kviečiame aplankyti viloje įrengtą fotografijų parodą "Nidden-ilgesio kraštovaizdis"

SENŲJŲ FOTOGRAFIJŲ PARODA

„NIDDEN – ILGESIO KRAŠTOVAIZDIS“

 

Būdamas aktyvus Nidos menininkų kolonijos paveikslų kolekcionierius, 2006 metais Berntas Šimke nusipirko du Carlo Knaufo paveikslus. Šis dailininkas  buvo nedovanotinai pamirštas, nors kadaise jis buvo viena centrinių kolonijos figūrų. Paveikslų nuotraukas galima rasti knygos “NIDDEN - ilgesio kraštovaizdis” 99 ir 109 puslapiuose. Anksčiau, šie darbai buvo reicho geležinkelių vyriausiojo patarėjo Wernerio Štreitco nuosavybė.

Werneris Štreitcas ir jo žmona Ketė nuolat vasaromis lankėsi Nidoje. 30-aisiais praėjusio šimtmečio metais, būdami čia, jie pirko Carlo Knaufo paveikslus. Vyras buvo prisiekęs fotografas. Todėl jis buvo vienas pirmųjų, kuris Nidoje darė spalvotas skaidres, kas to meto foto industrijoje buvo didžiulė naujiena. Jis naudojo AGFA juostas ir pats rėmino savo Nidoje padarytas nuotraukas. Sutuoktinių pora iš Bielefeldo, Štreitcų šeimos giminaičiai, buvo įsigiję 70 tokių spalvotų skaidrių. Atnešdami Berndtui Šimkei du Knaufo paveikslus, tuo pačiu, padovanojo 70 diapozityvų ir dar keletą pašto atvirlaiškių, kuriuos buvo parašę atostogų Nidoje metu.

Tai buvo ko gero pirmosios šios rūšies fotografijos, kurios buvo padarytos garsiajame žvejų kaime prie Kuršių marių. Šios nuotraukos buvo skaitmenintos, kad atsirastų galimybė jas parodyti visuomenei. Keletas jų yra Berndto Šimkes knygoje „Nidden – ilgesio kraštovaizdis“. Čia jūs matote šias nuotraukas atspausdintas  didesniu formatu.

Taip kaip ir dailininkui Carlui Knaufui taip ir fotografui Werneriui Štreitsui Nidos kurėnai ir besikeičianti šviesa buvo patys mėgstamiausi motyvai. Kolekcionieriui Berntui Šimkei – Carlo Knaufo paveikslai ir Wernerio Štreitco nuotraukos –  nuostabiai  vieni kitus papildantys meno kūriniai, sudarantys vieną visumą.

FOTO AUSSTELLUNG

 „NIDDEN – LANDSCHAFT DER SEHNSUCHT“

Im Rahmen seiner Kunstaktivitäten um die Niddener Künstlerkolonie, in der der völlig in Vergessenheit geratene Maler Carl Knauf eine zentrale Bedeutung hat, erwarb der Sammler Dr. Bernd Schimpke im Jahr 2006 von einem Ehepaar aus Bielefeld zwei Knauf-Gemälde (Im Buch „NIDDEN-Landschaft der Sehnsucht auf den Seiten 99 und 109 abgebildet). Die Bilder befanden sich vorher im Besitz des Reichsbahnoberrates Werner Streitz aus Berlin.

Werner Streitz und seine Frau Käte besuchten Nidden regelmäßig im Sommer. Sie kauften Gemälde von Carl Knauf während ihrer Aufenthalte in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der Mann war ein begeisterter Fotograf. So war er auch einer der ersten, der farbige Dias in Nidden machte, damals eine neue Technik der Fotoindustrie. Er verwendete Agfa-Filme und rahmte seine Niddener Aufnahmen selbst. Das Ehepaar aus Bielefeld, Verwandte der Familie Streitz, war im Besitz von 70 solcher farbigen Dias. Als sie DEM Herrn Schimke die zwei Knauf-Gemälde brachten, schenkten sie auch die 70 Diapositive, zusammen mit ein paar Postkarten, die aus den Sommeraufenthalten in Nidden von dem Ehepaar geschrieben worden waren.

Es waren wohl die ersten Aufnahmen dieser Art, die von dem bekannten Fischerdorf am Kurischen Haff gemacht worden sind. Berndt Schimke hat diese Aufnahmen digitalisieren lassen um sie so der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Einige Fotos sind in dem Buch von Berndt Schimke „NIDDEN-Landschaft der Sehnsucht“ abgebildet. Sie werden heute hier zum ersten Mal in einem größeren Rahmen gezeigt.   

So, wie für den Maler Carl Knauf waren auch für den Fotografen Werner Streitz die Niddener Kurenkähne und die wechselnden Lichtverhältnisse am Haff die Lieblingsmotive. Für den Sammler Bernd Schimpke ergänzen sich beide im Nachhinein, die historischen Fotos von Werner Streitz und die Ölgemälde von Carl Knauf auf wunderbare Weise zu einem Ganzen.

Vakaras "Oi kieno kieno žalias kiemelis..."

Kviečiame į šviečiamąjį - kultūrinį - edukacinį renginį 2018m. rugsėjo 1d. 18:00 val.

Renginio metu bus pristatyta viloje veikianti senųjų fotografijų paroda "Nidden-ilgesio kraštovaizdis", supažindinama su vilos istorija, kartu su pamario krašto folkloro ansambliu "Giedružė" dainuojamos pamario krašto dainos.

 

Ekspozicija

Restauruotame pastate įrengta ekspozicija apie tradicinę Kuršių nerijos architektūrą, demonstruojamas mokomasis filmas apie pastato restauravimo eigą. Kviečiame apsilankyti nemokamai, iš anksto suderinus telefonu: +3706 20 77927.

 

Pastato po rekonstrukcijos nuotraukos

RESTORATION OF WOODEN CULTURAL HERITAGE BUILDING AT NERINGA

JSC Karmeda successfully implemented the project "Restoration of wooden cultural heritage building at Neringa" (no. EEA-LT06-KM-01-K-01-028), as implemented by the European Economic Area Financial Mechanism of cultural and natural heritage conservation and revitalization program, is orientated to restoration of worn wooden cultural heritage building which has rare historical significance, unique and valuable features and the development of public awareness of cultural heritage importance.

Project implementation would not be possible without the financial support given the fact that the building was completely worn out and its restoration work requires a lot of investment. The value of the project was not limited only by preserving the unique cultural heritage, but also was important to develop the local community as well as public awareness of cultural heritage preservation.

Skaityti daugiau...

MEDINIO KULTŪROS PAVELDO PASTATO NERINGOJE RESTAURACIJA

UAB “Karmeda” sekmingai įgyvendino projektą „Medinio kultūros paveldo pastato Neringoje restauracija“ (Nr. EEE-LT06-KM-01-K-01-028), įgyvendinamo pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ programą, skirtą restauruoti unikalų vertingą ir valstybės saugomą medinį kultūros paveldo statinį, kuris prisidėtų prie kultūros paveldo išsaugojimo bei jo reikšmės atgaivinimo gerinant visuomenės požiūrį Lietuvoje.

Projekto įgyvendinimas būtų neįmanomas, negavus finansavimo, kadangi pastato būklė buvo labai bloga ir restauravimo darbai pareikalautų labai didelių investicijų. Projekto įgyvendinimas buvo svarbus ne tik siekiant restauruoti unikalų vertingą medinį statinį, bet ir  prisidėti prie kultūros paveldo išsaugojimo bei jo reikšmės atgaivinimo gerinant visuomenės požiūrį Lietuvoje bei tuo pačiu ugdyti vietinę bendruomenę.

Skaityti daugiau...

RESTORATION OF WOODEN CULTURAL HERITAGE BUILDING

Construction works at the wooden cultural heritage building are being implemented according to the project. Condition of the wooden cultural heritage building was very poor until the start of construction works: foundation was fractured and wet, walls were cracking, the condition of roof and entablement construction was bad, roof and other items were replaced with non-genuine.

Skaityti daugiau...

MEDINIO KULTŪROS PAVELDO PASTATO NERINGOJE RESTAURACIJA

Medinio kultūros paveldo pastate, įtrauktame į kultūros paveldo registrą, intensyviai vykdomi darbai pagal parengtą projektą. Pastato būklė iki darbų buvo labai bloga: pamatų tinkas vietomis įtrūkęs, kai kur pamatai apipeliję ir drėgni, sienos lentos sueižėjusios, perdangos ir stogo medinių konstrukcijų būklė bloga, stogo danga ir kai kurie kiti elementai pakeisti į kitus, neautentiškus.

Skaityti daugiau...

Skelbimas apie nustatytą laimėtoją ir pasirašytą sutartį

2015 12 23

Įvykdytas mokymų organizavimo paslaugų įsigijimo pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB „Profesio“, su kuriuo 2015 12 23 sudaryta paslaugų teikimo sutartis. Sutarties vertė - 4925,00 €.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

2015-12-18 Pradedamas mokymų organizavimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.