Skelbimas apie sudarytą sutartį


2015 05 08 pasirašyta sutartis (polisas) su „BTA Insurance Company“ SE, veikiančia per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje dėl statybos ir montavimo rizikų draudimo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 1558,00 Eur.