SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

2014 11 24
Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje raštu dėl statybos techninės priežiūros paslaugų įsigijimo gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  Uždaroji akcinė bendrovė „A. Imbraso studija“. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė – 48 000.00 Lt (58 080.00 Lt su PVM).

 

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

2014 11 24
Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje raštu dėl statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų įsigijimo gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  L. Bartkienės projektavimo firma. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė – 39 500,00 Lt (47 795,00 Lt su PVM).

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

2014 11 24
Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje raštu dėl mokymų organizavimo paslaugų įsigijimo gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas -  UAB „Profesio“. Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė – 44 000,00 Lt (53 240,00 Lt su PVM).

Skelbimas apie sudarytą sutartį

2014 11 18 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ dėl projekto pagal priemonę „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ administravimo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 48 240,00 Lt (58 370,40 Lt su PVM).

Skelbimas apie sudarytą sutartį

2014 11 18 pasirašyta sutartis su UAB „Projektų konsultacijos ir tyrimai“ dėl projekto pagal priemonę „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ viešinimo paslaugų teikimo. Sutarties vertė – 15 800,00 Lt (19 118,00 Lt su PVM).

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas mokymų organizavimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje raštu dėl projekto pagal priemonę "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas" viešinimo paslaugų įsigijimo gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB "Projektų konsultacijos ir tyrimai". Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė - 15 800,00 Lt (19 118,00 Lt su PVM).

SKELBIMAS APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ

Neskelbiamoje mažos vertės apklausoje raštu dėl projekto pagal priemonę "Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas" administravimo paslaugų įsigijimo gauti pasiūlymai įvertinti remiantis mažiausios kainos kriterijumi. Apklausos laimėtoju nustatytas tiekėjas - UAB "Projektų konsultacijos ir tyrimai". Priimtas sprendimas sudaryti sutartį su apklausos laimėtoju, numatoma sutarties vertė - 48 240,00 Lt (58 370,40 Lt su PVM).

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas projekto pagal priemonę „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ administravimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

Skelbimas apie pradedamą pirkimą

Pradedamas projekto pagal priemonę „Kultūros ir gamtos paveldo išsaugojimas ir atgaivinimas“ viešinimo paslaugų pirkimas neskelbiamos mažos vertės apklausos raštu būdu. Pirkimo būdas pasirinktas, nes visų panašių pirkimų vertė neviršija mažos vertės pirkimo vertės, taip pat vadovaujantis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 99.1.4.2. punktu.

UAB ,,KARMEDA“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

PATVIRTINTA

UAB ,,Karmeda“ direktoriaus

2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 14-12-31/1

UAB ,,KARMEDA SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS

III. PIRKIMO DOKUMENTŲ RENGIMAS, PAAIŠKINIMAI, TEIKIMAS

IV. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI

V. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VI. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMAS

VII. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

VIII. PIRKIMO SUTARTIS

IX. PRELIMINARIOJI SUTARTIS

X. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI

Skaityti daugiau...